7-Eleven
7-Eleven

7-Eleven推迪士尼 pat pat精品系列!超可愛保冷/溫袋 / 小夜燈 / 硅藻土地墊 一共7款!|購物優惠情報

購物優惠

廣告

7-Eleven今期帶來多款迪士尼精品,整個系列都以角色屁股為主體,超可愛呀!8月18號起就登陸7-Eleven喇,迪士尼粉絲記得帶晒佢哋返屋企喇!

撰文:Joey|圖片:官方圖片

7-Eleven迪士尼精品 pat pat系列!

今次系列的精品全部都係以角色屁股為主體,一共有7款,包括保冷/溫袋 / 小夜燈 / 硅藻土地墊等,全部都超級可愛,想包晒返屋企呀!即刻睇睇你最鍾意邊款啦!

迪士尼保冷/溫袋 $130

7-Eleven 迪士尼保冷/溫袋 0
迪士尼保冷/溫袋 $130(圖片來源:官方圖片)

迪士尼立體矽膠杯蓋 $49

7-Eleven 迪士尼立體矽膠杯蓋
迪士尼立體矽膠杯蓋 $49(圖片來源:官方圖片)

迪士尼小夜燈 $199

 

7-Eleven 迪士尼小夜燈 9
迪士尼小夜燈 $199(圖片來源:官方圖片)

迪士尼抹手毛巾 $69

7-Eleven 迪士尼抹手毛巾
迪士尼抹手毛巾 $69(圖片來源:官方圖片)

迪士尼環保袋 $94

7-Eleven 迪士尼環保袋
迪士尼環保袋 $94(圖片來源:官方圖片)

迪士尼運動毛巾 $88

7-Eleven 迪士尼運動毛巾
迪士尼運動毛巾 $88(圖片來源:官方圖片)

唐老鴨/維尼熊硅藻土地墊 $99

7-Eleven 唐老鴨/維尼熊硅藻土地墊
唐老鴨/維尼熊硅藻土地墊 $99(圖片來源:官方圖片)

7-Eleven迪士尼精品系列

日期:8月18日起
地點:7-Eleven分店

最新吃喝玩樂資訊