Go Green
Go Green

Go Green Awards 2015 撐本地農業機構大獎投票

熱話

廣告

一年一度嘅 Go Green Awards 2015已經開始接受投票啦!
為了表揚為香港本地有機農業作出貢獻的機構,編輯部嚴選出多個「撐本地農業機構」進入候選名單,希望支持環保及本地農業的你亦參與一份,一起投選出你最喜愛的本地農業機構!
仲有豐富獎品等緊你!

立即投票!

豐富獎品包括: