Reception
Reception

揭公司Reception月薪竟有3萬5!港男大鬧:做咁少嘢都呢個價|網絡熱話

熱話

廣告

「無比較,無傷害」,薪金一向都是職場最敏感的話題。日前,一名網民無意中發現公司的靚女接待員(俗稱receptionist)的月薪高達$35,000,有感receptionist工作量輕,只需負責影印、聽電話、訂外賣等芝麻綠豆小事,非常不值。樓主一心想圍爐,帖文卻惹來網民串爆樓主多管閒事。

串爆Receptionist工作輕鬆

樓主在連登討論區發文,在「獵頭公司」的網站無意中發現,有疑似自己所屬公司出的招聘廣告請receptionist,驚覺公司的靚女接待員月薪竟高達$35,000,質疑「到底乜X嘢世界,影印聽電話幫我哋訂下下午茶都呢個價」,樓主在與網民互動時透露,自己的薪金「係多過佢,但個心都唔係好開心,我哋長期OT,入職過五關斬六將,工作量大又唔開心,除開時薪隨時衰過譚仔阿姐」,對接待員工作量與收入不成正比極「葡萄」。

reception 接電話是reception其中一項主要的工作
接電話是reception其中一項主要的工作(圖片來源:《無法成為野獸的我們》劇照)
靚女 靚女reception只需負責影印、聽電話、訂外賣等芝麻綠豆小事
靚女reception只需負責影印、聽電話、訂外賣等芝麻綠豆小事(圖片來源:《無法成為野獸的我們》劇照)

圍爐失敗反被轟:不成大器

樓主一心在討論區圍爐,詎料,不少網民反斥樓主多管閒事,「最怕有你咁樣嘅同事,人哋出幾多糧關你X事,又唔係你出畀佢,自己做嘢就辛苦,就算你真係underpriced,自己爭取,又唔係reception唔加畀你」、「香港地真係一街都係憎人富貴厭人貧,除咗自己個X個都overpaid」、「唔成大器咪佢呢啲人」,令樓主怒氣沖沖反駁,「唔係我underpriced,係佢overpriced,就算加多我10萬佢都應該減」。

receptionist
樓主不認為自己人工過高,是receptionist的工作量與收入不成正比(圖片來源:TVB《愛回家之開心速遞》截圖)

好言相勸被樓主繼續嫌棄

另外有網民好言相勸,叫樓主勿看輕receptionist的工作量,「其實receptionist都可以好忙,以前公司個前枱要做埋CS同幫客排schedule及大量行政工作」、「老闆見receptionist多過見你,梗係請個話頭醒尾」,另外有網民提議樓主,「你覺得咁筍你都申請去做咪得」,樓主又嫌棄「筍但做唔長嘛,有咩career可言」。

靚女 樓主嫌棄reception沒有長遠發展事業的機會
樓主嫌棄reception沒有長遠發展事業的機會(圖片來源:TVB《十月初五的月光》截圖)

Receptionist需具備8大工作能力

  1. 需要有一流的組織能力,需要同一時間處理多個事務,包括接聽電話、接待客人。
  2. 需要掌握有關電話、電郵操作的技術,所有的電話按鍵和附屬的分線都需要知道得清清楚楚。同時,亦需要純熟掌握文字信息處理。
  3. 需要可靠。接待員被視為隨時在辦公室工作的人,如果沒有人接聽電話,或是有多個等待的客人,都會在客人心中留下公司的壞印象。
  4. 需要具備良好的傾聽技巧,需要第一時間了解來電者的問題並解決。
  5. 需要隨時作筆錄,確保客戶來電時,有清楚記錄他們的姓名,聯繫方式等等
  6. 需要禮貌地接聽電話,使用標準的問候語,確保在電話響起的第一聲或第二聲接起。
  7. 需要禮貌地用接待其他訪客一樣的專業精神和禮貌,迎接好快遞人員
  8. 需要禮貌並高效地接待來訪你公司的顧客。

原文:

reception 靚女
(圖片來源:LIHKG討論區截圖)
reception 靚女
(圖片來源:LIHKG討論區截圖)

資料來源: LIHKG討論區截圖

常見問題

港男為何會發現公司Receptionist人工有3萬5?

樓主在連登討論區發文,在「獵頭公司」的網站無意中發現,有疑似自己所屬公司出的招聘廣告請receptionist…👉🏻更多詳情

港男對於公司Receptionist人工有3萬5有甚麼反應?

港男質疑「到底乜X嘢世界,影印聽電話幫我哋訂下下午茶都呢個價」,樓主在與網民互動時透露…更多詳情

圖片來源:LIHKG討論區截圖、TVB《十月初五的月光》截圖、TVB《愛回家之開心速遞》截圖、《無法成為野獸的我們》劇照、tvN《未生》截圖

最新吃喝玩樂資訊