HKU Space
HKU Space

HKU SPACE畢業生求職填港大畢業!HR要求更正卻被鬧 |網絡熱話

熱話

廣告

不少人在求職時,都會寫履歷表,而學歴更需要由小學寫到大學畢業!不過副學士與學士畢業的分別,大家又有沒有寫清楚呢?近日有副學士畢業的網民,在網上大呻求職時,被人事部指要列明為「HKU Space」(香港大學附屬學院)畢業,令求職人認為「你睇我唔起呀」!

HKU SPACE畢業生求職填港大畢業!HR要求更正卻被鬧

近日有求職人士投稿到「奴工處」,指自己是香港大學附屬學院畢業,並在履歷表寫上「香港大學」畢業。見工時,HR看到畢業證書後,才發覺畢業生為「HKU Space」(香港大學附屬學院)畢業,逐要求畢業生更正。不過,對求職者來講,他認為「身為HR唔知Space係HKU一部分?」更明言HR「睇我唔起」。

HKU 求職 有畢業生去見工,認為HR要求更正學歴欄,是「睇佢唔起」。
有畢業生去見工,認為HR要求更正學歴欄,是「睇佢唔起」。(圖片來源:《IT狗》劇照)
求職 求職者就讀HKU SPACE。
求職者就讀HKU SPACE。(圖片來源:《阿媽有咗第二個》劇照)

質疑瞞騙畢業學校用心 網民:HR做法正確!

對於畢業生的投訴,網民卻認為HR做法正確,畢業生這樣做其實是有詐騙的成份,香港大學與香港大學附屬學院確實不同,不可以混為一談,更列出多個例子。「哈爾濱佛教大學畢業也不能簡寫哈佛畢業。」、「咁中學讀中大校友會陳震夏,係咪都可以當中大畢業?」

HKU 求職 網民支持HR做法!
網民支持HR做法!(圖片來源:《我要準時下班》劇照)
HKU 求職 網民認為這樣已可以告欺詐。「
網民認為這樣已可以告欺詐。「(圖片來源:[email protected]奴工處)
HKU 求職 有人一語中的,覺得哪裡畢業都不可駝,但隱瞞學歴就很無恥。
有人一語中的,覺得哪裡畢業都不可駝,但隱瞞學歴就很無恥。(圖片來源:[email protected]奴工處)

而網民更指畢業生所講的「睇我唔起」,只是他內心的想法,甚至是自己看不起SPACE 的學歴,而HR卻並無這樣的意思。「應該吾關睇吾睇得起嘅問題,兩者爭太遠,以免誤導啫!」、「你睇唔起SPACE姐」、「HKU SPACE畢業不可恥,千方百計隱瞞自己響邊度畢業,咁做係無恥。」

HKU 求職 有人覺得畢業生隱瞞學歴,這個行為才讓人看不起。
有人覺得畢業生隱瞞學歴,這個行為才讓人看不起。(圖片來源:[email protected]奴工處)
HKU 求職 甚至有人覺得畢業生是自己看不起自己。
甚至有人覺得畢業生是自己看不起自己。(圖片來源:[email protected]奴工處)
求職 讀完HKU SPACE的副學士課程,成績優異者亦可報讀大學。
讀完HKU SPACE的副學士課程,成績優異者亦可報讀大學。(圖片來源:HKU SPACE)

資料來源:奴工處

常見問題

為何HKU Space畢業生求職需要填港大畢業?

近日有求職人士投稿到「奴工處」,指自己是香港大學附屬學院畢業,並在履歷表寫上「香港大學」畢業…👉🏻更多詳情

為何HR要更正港男填寫的履歷?

見工時,HR看到畢業證書後,才發覺畢業生為「HKU Space」(香港大學附屬學院)畢業…更多詳情

圖片來源:《IT狗》劇照、《阿媽有咗第二個》劇照、《我要準時下班》劇照、[email protected]奴工處、HKU SPACE

最新吃喝玩樂資訊