TVB女藝人
TVB女藝人

巴打:真的假不了 ! TVB女藝人疑虛報身高

熱話

廣告

正所謂真的假不了,無嘢能夠欺騙一班巴打絲打雪亮嘅眼睛。繼蔡思貝爆出疑似虛報學歷後,再有網民發現一班TVB新晉女星疑似喺身高上造假!唔知佢哋到底講緊邊個呢?

撰文:占士@Central│圖片來源: 連登、Facebook、IG

巴打:真的假不了? TVB女藝人疑虛報身高

不如大家估下圖中呢幾位TVB花旦報稱幾高,而網民估嘅實際數字又係幾高呢?

(從左至右:戴祖儀、林穎彤、謝文欣、菊梓喬)

咁樣睇落戴祖儀似乎幾高喎!

林穎彤就的骰啲。

謝文欣都不是高妹咁款。

 

菊梓喬著裙睇落就冇著褲咁高,唔知班巴打又點睇呢?

戴祖儀活動照。

另外鄺潔楹都被人質疑身高。

鄺潔楹IG。

呢位巴打講緊菊梓喬。

戴祖儀報稱有173cm,謝文欣就168cm高,林穎彤則只有163cm,我哋再細心睇多次呢張合照,戴祖儀同謝文欣睇落個身高確實唔係差好多,難怪會畀巴打懷疑造假啦!