ERROR為日本動畫配音 被指有懶音反擊「有懶音是個人風格」惹熱議      後阿Dee道歉︰有責任戒懶音
ERROR為日本動畫配音 被指有懶音反擊「有懶音是個人風格」惹熱議      後阿Dee道歉︰有責任戒懶音

ERROR為日本動畫配音 被指有懶音反擊「有懶音是個人風格」惹熱議 後阿Dee道歉︰有責任戒懶音

ERROR為動畫電影《鱷魚君最後的100天》配音,對於懶音問題成員193認為「有懶音是個人風格」,而阿Dee(何啟華)就指懶音代表有年代感,是一個地方口音。但言論一出立即引起網上熱議,有指ERROR有欠專業!

文:東方新地 |圖:ERROR IG、何啟華 IG、ViuTV截圖

ERROR最近為動畫電影《鱷魚君最後的100天》配音。(圖片來源:ViuTV截圖)
ERROR最近為動畫電影《鱷魚君最後的100天》配音。(圖片來源:ViuTV截圖)

「有懶音是個人風格」惹熱議

「宇宙天團」ERROR最近為動畫電影《鱷魚君最後的100天》配音,日前四子出席電影首影禮,被問到配音最難是否懶音問題時?阿Dee(何啟華)笑稱懶音方面是要改善,但指語言會有變化和成長,懶音代表一個年代感,亦代表一個地方口音,指最緊要是發揮ERROR本色。而193(郭嘉駿)亦認為「有懶音也是個人風格」的一種,字正腔圓便不是他們。而肥仔(梁業)則指懶音是每個人的特色,更自稱做性格配音員。言論一出即惹起網上熱議,ERROR被指有失演員專業!

「宇宙天團」ERROR日前四子出席電影《鱷魚君最後的100天》首影禮,四子被問到懶音問題。(圖片來源:ERROR IG)
「宇宙天團」ERROR日前四子出席電影《鱷魚君最後的100天》首影禮,四子被問到懶音問題。(圖片來源:ERROR IG)
阿Dee稱懶音代表一個年代感,亦代表一個地方口音,指最緊要是發揮ERROR本色。(圖片來源:ViuTV 截圖)
阿Dee稱懶音代表一個年代感,亦代表一個地方口音,指最緊要是發揮ERROR本色。(圖片來源:ViuTV 截圖)
193亦認為「有懶音也是個人風格」的一種,字正腔圓便不是他們。(圖片來源:ViuTV 截圖)
193亦認為「有懶音也是個人風格」的一種,字正腔圓便不是他們。(圖片來源:ViuTV 截圖)
肥仔則指懶音是每個人的特色,更自稱做性格配音員,ERROR言論一出即惹起網上熱議。(圖片來源:ViuTV 截圖)
肥仔則指懶音是每個人的特色,更自稱做性格配音員,ERROR言論一出即惹起網上熱議。(圖片來源:ViuTV 截圖)

阿Dee隔日發文道歉

事件經過一日發酵後,阿Dee終於以ERROR代表身分,在IG限時動態發文道歉,留言道:「更正返:口音係口音、懶音係懶音、文化係文化、PR係PR。做個專業表演者,係有責任戒懶音,我們一直在努力中(完)。Sorry!」明顯想為事件降溫。

事件經過一日發酵後,阿Dee終於在IG限時動態道歉(圖片來源:何啟華 IG)
事件經過一日發酵後,阿Dee終於在IG限時動態道歉。(圖片來源:何啟華 IG)
阿Dee留言。(圖片來源:何啟華 IG)
阿Dee留言。(圖片來源:何啟華 IG)
阿Dee留言。(圖片來源:何啟華 IG)
阿Dee留言。(圖片來源:何啟華 IG)

最新吃喝玩樂資訊