Donki
Donki

Donki分店地址全港一覽|營業時間24小時+網上購物+壽司外賣

飲食

廣告

Donki分店地址全港一覽|DON DON DONKI現時全港有多間新分店,位置遍布全港九新界,鬧市如尖沙咀、銅鑼灣,住宅區如小西灣、淘大都有插旗!分店位置多選擇,不過營業時間各不同。今次編輯部一次過整理全港DON DON DONKI分店營業時間,還有網上購物優惠、壽司外賣推介及會員優惠,即睇!
全港鮮選壽司分店一覽

Donki分店地址全港一覽 港九新界10間分店

DON DON DONKI分店全港地址一覽
地區 地址 營業時間
九龍 尖沙咀美麗華 九龍尖沙咀美麗華廣場2期地庫B161, 163 & B165-173號舗 24小時營業
黃埔花園 黃埔天地時尚坊第二期B1-B8&B27-B32號舖 上午8時至凌晨1時
九龍灣淘大商場 九龍灣淘大商場第3期一樓F188-204號舖 上午8時至凌晨1時
鑽石山荷里商場 鑽石山荷里活廣場1樓101號舖 待定
新界 荃灣海之戀 新界荃灣大河道100號海之戀商場2樓2001號舖 上午9時至凌晨1時
屯門市廣場 屯門屯門市廣場一期UG樓UG001-UG023號舖 上午8時至凌晨1時
將軍澳Monterey Place 將軍澳唐俊街23號 Monterey Place 1樓107-113, 115-122號舖 上午8時至凌晨1時
港島 銅鑼灣名珠城 香港銅鑼灣百德新街22-36號名珠城1至4樓 24小時營業
中環100QRC 香港中環皇后大道中100號LG及地庫 上午8時至凌晨1時
藍灣廣場 小西灣小西灣道28號藍灣廣場1樓102及108號舖 上午9時至凌晨1時
鑽石山第10間新分店開幕日期

DON DON DONKI網上購物 美食、生活百貨全港送貨(非即日配送)

Donki於Deliveroo上架,並提供全港非即日配送服務,今日落單聽日送到,就算屋企附近無Donki,都一樣可以買到心手零食或日用品。

網上購物連結按此

Donki壽司外賣推介

Donki零食雜貨推介

Donki App會員優惠+印花

Donki會每個月都會推出會員限定優惠,貨品選擇多元化,只要下載DONKI App,並登記成為會員,即享多款獨家優惠,貨品低至67折。另外儲印花亦可以兌換現金作消費。

Donki 會員只要儲夠積分印花,就可以兌換現金券作店內消費。
會員只要儲夠積分印花,就可以兌換現金券作店內消費。(圖片來源:Donki App)
Donki Donki會員每月都有不同限定優惠
Donki會員每月都有不同限定優惠(圖片來源:Donki App)

Donki現時營業時間是24小時嗎?

Donki現時有9間分店,當中有2間為24小時營業……更多詳情。

Donki現時設有網上購物服務?

Donki現時跟指定外送平台合作,推出網上購物服務。此外Donki會員亦有優惠……更多詳情。

圖片來源:Donki、deliveroo