BEANS
BEANS

BEANS推全新車輪牛角酥班尼迪蛋漢堡!一共4款 全線分店期間限定供應!

飲食

廣告

⼈氣Cafe荳子BEANS,最近推出4款全新⾞輪⽜⾓酥漢堡,當中包括班尼迪蛋配⾹脆煙⾁、班尼迪蛋配⼿撕豬仔⾻、班尼迪蛋配煙三⽂⿂,以及班尼迪蛋配⼤啡菇,款款滋味!新系列將於全線荳⼦分店期間限定供應,一於去試!

BEANS X 荳⼦烘焙推車輪牛角酥班尼迪蛋漢堡!

⼈氣輕⾷咖啡室荳⼦ BEANS,⾸度聯乘集團旗下姊妹品牌荳⼦烘焙 BEANS BAKERY,隆重推出⾞輪⽜⾓酥漢堡,將近年⼈氣甜點法式⾞輪吉⼠⽜⾓酥加入新創意,創出4款全新⼝味漢堡,分別為班尼迪蛋配⾹脆煙⾁、班尼迪蛋配⼿撕豬仔⾻、班尼迪蛋配煙三⽂⿂,以及班尼迪蛋配⼤啡菇,每⽇新鮮焗製,法式⽜⾓酥的⽢⾹鬆酥,再加上班尼迪蛋的完美流⼼,⼤滿⾜!是次新系列將於全線荳⼦分店期間限定供應,各位烘焙迷萬勿錯過!

BEANS BEANS X 荳⼦烘焙推車輪牛角酥班尼迪蛋漢堡!(圖片來源:官方圖片)
BEANS X 荳⼦烘焙推車輪牛角酥班尼迪蛋漢堡!(圖片來源:官方圖片)
BEANS (圖片來源:官方授權圖片)
(圖片來源:官方授權圖片)

BEANS 推車輪牛角班尼迪蛋漢堡

任選單口味(跟配飲品乙杯) $78
任選雙口味(跟配飲品乙杯) $128

BEANS 車輪牛角酥漢堡|班尼迪蛋.香脆煙肉(圖片來源:官方圖片)
車輪牛角酥漢堡|班尼迪蛋.香脆煙肉(圖片來源:官方圖片)
BEANS ⾞輪⽜⾓酥漢堡|班尼迪蛋.⼤啡菇(圖片來源:官方圖片)
⾞輪⽜⾓酥漢堡|班尼迪蛋.⼤啡菇(圖片來源:官方圖片)
BEANS ⾞輪⽜⾓酥漢堡|班尼迪蛋.煙三⽂⿂.⿊⿂⼦(圖片來源:官方圖片)
⾞輪⽜⾓酥漢堡|班尼迪蛋.煙三⽂⿂.⿊⿂⼦(圖片來源:官方圖片)
BEANS ⾞輪⽜⾓酥漢堡|班尼迪蛋.⼿撕豬仔⾻(圖片來源:官方圖片)
⾞輪⽜⾓酥漢堡|班尼迪蛋.⼿撕豬仔⾻(圖片來源:官方圖片)

全線分店地址:按此

香港18區美食有甚麼推介?

新假期編輯已經為你整合了香港18區美食指,其中包括尖沙咀、旺角、銅鑼灣等……即睇更多詳情。

香港有甚麼週末好去處推介?

香港18區都非常值得花時間好好探索,一家大細去暢玩的親子好去處、拍拖推介32大情侶好去處、落雨必去的室內好去處、慶生推薦20大生日好去處、新手必備19大靚景行山好去處、秋天戶外露營好去處…..

關鍵詞
區區搵食
圖片來源:官方授權圖片