Suntory神泡餐廳推介:佐酒必備Fusion美食!石垣照燒牛柳粒+ +鱈魚肝、鵝肝、特色煙燻鰻魚拼盤
Suntory神泡餐廳推介:佐酒必備Fusion美食!石垣照燒牛柳粒+ +鱈魚肝、鵝肝、特色煙燻鰻魚拼盤

Suntory神泡餐廳推介:佐酒必備Fusion美食!石垣照燒牛柳粒+ +鱈魚肝、鵝肝、特色煙燻鰻魚拼盤

(Presented by Suntory)

出尖沙咀同朋友飲吓酒,傾吓聚吓,真係人生一大樂事!位於尖沙咀河內道嘅Ekikita,係日式酒吧但又可以食到Fusion佐酒美食,有石垣照燒牛柳粒、特色煙燻鰻魚拼盤、素食天婦羅拼盤等,啱晒有要求嘅你!加上酒吧對食材十分講究,更會不時創作新菜式,保持新鮮感。

最新吃喝玩樂資訊