Sushiro壽司郎スシロー佐敦後再開分店!選址紅磡 $12/2件平價迴轉壽司 |區區搵食
Sushiro壽司郎スシロー佐敦後再開分店!選址紅磡 $12/2件平價迴轉壽司 |區區搵食

Sushiro壽司郎スシロー佐敦後再開分店!選址紅磡 $12/2件平價迴轉壽司 |區區搵食

主打100円平價壽司的Sushiro壽司郎,繼8月於佐敦開首間分店後,再於紅磡黃埔天地開第二家分店,壽司價錢同樣親民,最平$12即可有2件手握壽司,紅磡居民可要期待一下!

撰文:樂、Rice|圖片來源:官方網站、Rice、紅磡黃埔天地

最新吃喝玩樂資訊