Micasadeco & Cafe日本梳乎厘班戟登陸旺角朗豪坊 招牌芝士梳乎厘+班尼迪蛋|區區搵食
Micasadeco & Cafe日本梳乎厘班戟登陸旺角朗豪坊 招牌芝士梳乎厘+班尼迪蛋|區區搵食

Micasadeco & Cafe日本梳乎厘班戟登陸旺角朗豪坊 招牌芝士梳乎厘+班尼迪蛋|區區搵食

日本大阪的人氣Cafe―Micasadeco & Cafe,以充滿空氣感的芝士梳乎厘班戟,入口即溶的口感而聞名,這間Cafe終於登香港,選址旺角朗豪坊,於9月20日開張,以後大家唔使飛去日本都可以食到啦!

撰文:Rice 圖片來源:官方網站

最新吃喝玩樂資訊