【I Go To Work By】每月慳$200!打工仔醒目用 港鐵優惠 !買月票無限搭+嘟兩蚊機
【I Go To Work By】每月慳$200!打工仔醒目用 港鐵優惠 !買月票無限搭+嘟兩蚊機

【I Go To Work By】每月慳$200!打工仔醒目用 港鐵優惠 !買月票無限搭+嘟兩蚊機

香港不少打工仔每天都要跨區上班,交通費佔生活費一大部分。當中不少人依靠鐵路上班,可惜港鐵車資常常加,壞車等事故卻愈見頻繁。每日迫住要搭,惟有用盡每項優惠,慳盡每1蚊,才令自己條氣順番。記者交通L今次為大家找來多項 港鐵優惠 ,教你如何1個月多慳$200!

撰文:交通L Keith |圖片:Keith、港鐵、「港鐵故障消息」

超方便 幫你計埋!「港鐵故障消息」網站

大多依靠鐵路運輸的市民最怕就是跨區上班,因為交通費極貴,以新界西居民為例,要前往觀塘沿線上班,單程就已經20多元,每日一出一入就嘟了$40。而住港島要過海上班,像記者由中環到觀塘亦要$14.5,來回已經30大元。其實只要好好運用港鐵月票,就可月慳近$200。而以下這個網站可以幫你計埋使用月票可節省多少,超級方便。

123
即時顯示最合用的是屯門南昌全月通,更顯示到節省了幾多錢。
gregergerger
除了最合適的月票外,更會顯示不合用的作參考,非常詳細。

究竟點樣可以用盡優惠,記者即為大家揀來3條路線,從中教大家配合使用不同的港鐵優惠票,包括全月通、都會票、75折轉乘優惠,再加埋嘟$2優惠站,慳到最盡!

最新吃喝玩樂資訊