Mango X’press 新款4大豆腐花大比併@大仁生活
Mango X’press 新款4大豆腐花大比併@大仁生活

Mango X’press 新款4大豆腐花大比併@大仁生活

飯後食飽飽…SY:「今晚可唔可以食甜品呀?」剛剛考完試的小朋友, 應該要獎勵, 獎勵… Mango X’press 一口氣新推4款豆腐花, 自己打自己喎, 就來一舖單大比併啦!!

Mango X’press4款豆腐花

最新吃喝玩樂資訊