7-Eleven
7-Eleven

7-Eleven新一輪精品!Little Twins Stars + 迪士尼公主系列 玻璃碗 / 小夜燈 / 香薰口罩扣!|購物優惠情報

購物優惠

廣告

7-Eleven今期帶來一系列實用又精緻的卡通精品,包括很多人都喜愛的迪士尼公主系列、Little Twins Stars 系列及罐頭豬 LuLu,一於靜靜雞去換,情人節時送個驚喜畀另一半啦!

7-Eleven新一輪精品 Little Twins Stars + 迪士尼公主系列!

距離情人節剩下半個月,7-Eleven今期帶來一系列實用又精緻的卡通精品,包括迪士尼公主系列、可愛雙子星 Little Twins Stars 系列及罐頭豬 LuLu 香薰口罩扣,粉嫩的配色加上實用功能,另一半收到自然窩心又滿意。想送一份可愛又實用的情人節禮物,記得睇下邊款啱佢喇!

SANRIO 玻璃碗 $89

7-Eleven SANRIO 玻璃碗
SANRIO 玻璃碗 $89(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

SANRIO 變色玻璃杯 $109

7-Eleven SANRIO 變色玻璃杯 9
SANRIO 變色玻璃杯 $109(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

SANRIO 心型隨身鏡 $99

7-Eleven SANRIO 心型隨身鏡
SANRIO 心型隨身鏡 $99(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

SANRIO 直身雨傘 $139

7-Eleven SANRIO 直身雨傘 9
SANRIO 直身雨傘 $139(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

迪士尼公主系列小夜燈 $120

7-Eleven 迪士尼公主系列小夜燈 0
迪士尼公主系列小夜燈 $120(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

罐頭豬 LuLu 香薰口罩扣(共 2 款)$53

7-Eleven 罐頭豬 LuLu 香薰口罩扣共 2 款)
罐頭豬 LuLu 香薰口罩扣(共 2 款)$53(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

詳情

日期: 2022 年 1 月 26 日至 2022 年 2 月 15 日
地點:各分店

圖片來源:7-Eleven

最新吃喝玩樂資訊