7-Eleven
7-Eleven

7-Eleven推出Monchhichi + 迪士尼公主精品!髮飾 / 雨傘 / 雙層玻璃杯 可愛又實用!|購物優惠情報

購物優惠

廣告

7-Eleven今期為大家帶來Monchhichi同迪士尼公主的精品,包括髮飾、雨傘、雙層玻璃杯等,可愛又實用,係咪好想帶佢哋走呢?

撰文:Joey|圖片:官方圖片

7-Eleven帶來Monchhichi + 迪士尼公主精品

由9月15日至28日,Monchhichi同迪士尼公主會驚喜現身 7-Eleven,帶來多款可愛又實用的精品,包括髮飾、雨傘、餐具套裝、雙層玻璃杯等,Monchhichi系列款款都印有Monchhichi圖案,而且部分款式更可湊成一對,而迪士尼公主系列則全部以少女色系為主,總會有一款合你心意!即刻睇睇款先啦!

MONCHHICHI 髮飾 $59

7-Eleven MONCHHICHI 髮飾
MONCHHICHI 髮飾 $59(圖片來源:官方圖片)

MONCHHICHI 餐具套裝 $69

7-Eleven MONCHHICHI 餐具套裝
MONCHHICHI 餐具套裝 $69(圖片來源:官方圖片)

MONCHHICHI 雙層玻璃杯 $69

7-Eleven MONCHHICHI 雙層玻璃杯
MONCHHICHI 雙層玻璃杯 $69(圖片來源:官方圖片)

MONCHHICHI 鏡 $55

7-Eleven MONCHHICHI 鏡
MONCHHICHI 鏡 $55(圖片來源:官方圖片)

MONCHHICHI 手挽袋 $69

7-Eleven MONCHHICHI 手挽袋
MONCHHICHI 手挽袋 $69(圖片來源:官方圖片)

MONCHHICHI 雨傘 $139

7-Eleven MONCHHICHI 雨傘 9
MONCHHICHI 雨傘 $139(圖片來源:官方圖片)

迪士尼公主直遮 $139

7-Eleven 迪士尼公主直遮 9
迪士尼公主直遮 $139(圖片來源:官方圖片)

迪士尼公主匙扣 $49

7-Eleven 迪士尼公主匙扣
迪士尼公主匙扣 $49(圖片來源:官方圖片)

迪士尼公主化妝袋連鏡 $95

7-Eleven 迪士尼公主化妝袋連鏡
迪士尼公主化妝袋連鏡 $95(圖片來源:官方圖片)

迪士尼公主髮夾 $49

7-Eleven 迪士尼公主髮夾
迪士尼公主髮夾 $49(圖片來源:官方圖片)

迪士尼公主橡筋 $49

7-Eleven 迪士尼公主橡筋
迪士尼公主橡筋 $49(圖片來源:官方圖片)

迪士尼公主蝴蝶結橡筋 $49

7-Eleven 迪士尼公主蝴蝶結橡筋
迪士尼公主蝴蝶結橡筋 $49(圖片來源:官方圖片)

迪士尼公主雲石紋橡筋 $49

7-Eleven 迪士尼公主雲石紋橡筋
迪士尼公主雲石紋橡筋 $49(圖片來源:官方圖片)

詳情

日期:9 月 15 日至 9 月 28 日
地點:各7-Eleven分店

最新吃喝玩樂資訊