7-Eleven
7-Eleven

7-Eleven推Kakao Friends精品系列!保溫壺 / 叉匙套裝 / 三摺傘 最平$37!|購物優惠情報

購物優惠

廣告

7-Eleven今期推出Kakao Friends系列,帶來超過10款不同種類的精品,更同場加映5款糖仔產品,非常可愛,喜歡Kakao Friends的粉絲們千祈唔好錯過呀!

撰文:Joey|圖片:7-Eleven授權圖片

7-Eleven推Kakao Friends精品系列 最平$37!

韓國超人氣Kakao Friends的Ryan同Apeach登陸7仔,帶來多款精品,包括不銹鋼叉匙套裝、真空保溫壺、雨傘及多功能包等。每款都印有它們的大頭頭像,非常可愛,另外更有5款Kakao Friends糖仔產品,產品內附上不同糖果,讓你在無聊時過過口癮!睇完下面十幾款產品,真係忍唔住要帶晒返屋企呀!

Kakao Friends 手巾 30X60 厘米 – Ryan/ Apeach $37

7-Eleven Kakao Friends 手巾 30X60 厘米 – Ryan/ Apeach
Kakao Friends 手巾 30X60 厘米 – Ryan/ Apeach $37(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 雙拉鏈多功能包 – Ryan/ Apeach $39

7-Eleven Kakao Friends 雙拉鏈多功能包 - Ryan/ Apeach
Kakao Friends 雙拉鏈多功能包 – Ryan/ Apeach $39(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 多功能包 – Ryan/ Apeach $39

7-Eleven Kakao Friends 多功能包 – Ryan/ Apeach
Kakao Friends 多功能包 – Ryan/ Apeach $39(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 2 件套不銹鋼叉匙套裝 – Ryan/ Apeach $79

7-Eleven Kakao Friends 2 件套不銹鋼叉匙套裝 - Ryan/ Apeach
Kakao Friends 2 件套不銹鋼叉匙套裝 – Ryan/ Apeach $79(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 硅藻土軟地墊 $99

7-Eleven Kakao Friends 硅藻土軟地墊
Kakao Friends 硅藻土軟地墊 $99(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 拖鞋 – Ryan/ Apeach $99

7-Eleven Kakao Friends 拖鞋 – Ryan/ Apeach
Kakao Friends 拖鞋 – Ryan/ Apeach $99(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 雙層玻璃杯連膠蓋 $109

7-Eleven Kakao Friends 雙層玻璃杯連膠蓋 9
Kakao Friends 雙層玻璃杯連膠蓋 $109(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 5.5 吋 湯杯連塑料蓋 $79

7-Eleven Kakao Friends 5.5 吋 湯杯連塑料蓋
Kakao Friends 5.5 吋 湯杯連塑料蓋 $79(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 330 毫升真空保溫壺 – Ryan $129

7-Eleven Kakao Friends 330 毫升真空保溫壺 - Ryan 9
Kakao Friends 330 毫升真空保溫壺 – Ryan $129(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 21″ 三摺傘 $139

7-Eleven Kakao Friends 21
Kakao Friends 21″ 三摺傘 $139(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 23″ PEVA 直傘 $139

7-Eleven Kakao Friends 23
Kakao Friends 23″ PEVA 直傘 $139(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 髮圈連糖果 $39

7-Eleven Kakao Friends 髮圈連糖果
Kakao Friends 髮圈連糖果 $39(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 美耐冊碟套裝連糖果 $42

7-Eleven Kakao Friends 美耐冊碟套裝連糖果
Kakao Friends 美耐冊碟套裝連糖果 $42(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 匙扣連糖果 $45

7-Eleven Kakao Friends 匙扣連糖果
Kakao Friends 匙扣連糖果 $45(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 多用途小物袋連糖果 $55

7-Eleven Kakao Friends 多用途小物袋連糖果
Kakao Friends 多用途小物袋連糖果 $55(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

Kakao Friends 美耐皿碗套裝連糖果 $59

7-Eleven Kakao Friends 美耐皿碗套裝連糖果
Kakao Friends 美耐皿碗套裝連糖果 $59(圖片來源:7-Eleven授權圖片)

詳情

日期:12 月 8 日至 12 月 21 日
地點:7-Eleven分店

最新吃喝玩樂資訊