7-Eleven推可愛百變Cosplay三眼仔迪士尼精品!變裝勞蘇/毛毛/胡迪三眼仔公仔+超萌大頭卡片套|新品速遞
7-Eleven推可愛百變Cosplay三眼仔迪士尼精品!變裝勞蘇/毛毛/胡迪三眼仔公仔+超萌大頭卡片套|新品速遞

7-Eleven推可愛百變Cosplay三眼仔迪士尼精品!變裝勞蘇/毛毛/胡迪三眼仔公仔+超萌大頭卡片套|新品速遞

鬼馬得意的三眼仔是不少粉絲喜歡的迪士尼角色之一,早前朗豪坊已有Pop Up Store出售200款全球獨家精品。最近7-Eleven亦推出一系列百變三眼仔精品,系列包括8款百變Cosplay三眼仔公仔、大頭卡套、收納盒等,粉絲儲唔切啦!

撰文:GW |來源:7-Eleven

7-Eleven推可愛百變Cosplay精品
變裝三眼仔公仔+超萌大頭卡片套!

迪士尼三眼仔20cm公仔 $99

鬼馬佻皮的三眼仔穿上迪士尼朋友們的服飾,包括怒怒、Carl、勞蘇、毛毛、Wall-E、胡迪及 Boo,大玩百變 Cosplay,粉絲要收藏呀!

迪士尼三眼仔20CM公仔 Boo
迪士尼三眼仔20cm公仔 Boo $99
迪士尼三眼仔20CM公仔 Carl
迪士尼三眼仔20cm公仔 Carl $99
迪士尼三眼仔20CM公仔 勞蘇
迪士尼三眼仔20cm公仔 勞蘇 $99
迪士尼三眼仔20CM公仔 毛毛
迪士尼三眼仔20cm公仔 毛毛 $99
迪士尼三眼仔20CM公仔 Wall-E
迪士尼三眼仔20cm公仔 Wall-E $99
迪士尼三眼仔20CM公仔 胡迪
迪士尼三眼仔20cm公仔 胡迪 $99
迪士尼三眼仔20CM公仔 三眼仔
迪士尼三眼仔20cm公仔 三眼仔 $99
迪士尼三眼仔20CM公仔 怒怒
迪士尼三眼仔20cm公仔 怒怒 $99

迪士尼三眼仔卡套 $79

三眼仔變身成為迪士尼人氣角色,包括巴斯光年、小叉、勞蘇及怒怒,可愛度爆登呀!

迪士尼三眼仔卡套 小叉
迪士尼三眼仔卡套 小叉 $79
迪士尼三眼仔卡套 勞蘇
迪士尼三眼仔卡套 勞蘇 $79
迪士尼三眼仔卡套 怒怒
迪士尼三眼仔卡套 怒怒 $79
迪士尼三眼仔卡套 巴斯光年
迪士尼三眼仔卡套 巴斯光年 $79

《反斗奇兵4》 閃燈手帶連糖果 $20

閃燈手帶有3款,分別為火腿、三眼仔及巴斯光年,戴在手上好得意呀!

反斗奇兵4 閃燈手帶連糖果 三眼仔
《反斗奇兵4》閃燈手帶連糖果 三眼仔 $20
反斗奇兵4 閃燈手帶連糖果 巴斯光年
《反斗奇兵4》 閃燈手帶連糖果 巴斯光年 $20
反斗奇兵4 閃燈手帶連糖果 火腿
《反斗奇兵4》 閃燈手帶連糖果 火腿 $20

三眼仔玻璃罐連軟糖 $35

三眼仔玻璃罐連軟糖
三眼仔玻璃罐連軟糖 $35

三眼仔收納盒連軟糖 $58

三眼仔收納盒連軟糖
三眼仔收納盒連軟糖 $58

三眼仔軟糖 $8

三眼仔軟糖
三眼仔軟糖 $8

三眼仔磁石貼連軟糖 $20

三眼仔磁石貼連軟糖
三眼仔磁石貼連軟糖 $20

7-Eleven百變三眼仔系列

日期:即日(7月8 日)起開售

地點:7-Eleven各分店有售,數量有限,售完即止。

最新吃喝玩樂資訊