-032ddd

《愛.回家》初代3大回顧! 馬家堅離地身家過億?!

之前第一代《愛.回家》大結局播出,唔少人睇呢套劇都係為咗睇「馬家」,由一開始講馬家,到之後轉咗「愛瑜珈」,再叫返馬家返嚟救下收視,馬家都可謂功不可沒。除咗因為角色盞鬼之外,唔少網民留意嘅更加係呢個馬虎所講「基層家庭」嘅身家。劇中不時出現一啲涉及數萬甚至數百萬嘅劇情,即使有時因為某原因損失咗錢,大家亦只係一笑置之好似跌咗幾毫子咁;另一方面,佢哋又不時會拾到啲價值不菲嘅古董或者中下六合彩咁,究竟呢個馬家有幾多身家?一齊逐一數數。

最新吃喝玩樂資訊