carnoodle_feature

好食車仔麵 立食店開枝散葉! 薯片叔叔、林鄭、胡官都吃生炒咖喱魷魚?|上環食乜好|

行經蘇杭街,發現一家車仔麵店非常搶眼。門外一幅壁畫出自甘小文手筆,卡通曾俊華、林鄭月娥、葉劉淑儀、胡國興、長毛,五位想做特首的人物集齊一套。不說不知,原來車仔麵師傅,師承灣仔立食車仔麵店「車仔麵之家」前老闆伍先生,車仔餸、湯底都做回以往的味道,連胡官早前也來幫趁過, 好食車仔麵 有幾巴閉?即看 !

撰文:Popo     攝影:Fion

廣告

最新吃喝玩樂資訊